Descarga e instalacíón de componentes complementarios de WinMed.